منتشر شده در ۲۵-۰۲-۱۴۰۱ ساعت ۰۳:۴۵

یکصد و بیست و نهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید


به استناد ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آئین نامه اجرایی آن، یکصد و بیست و نهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، روز سه شنبه مورخ 1401/01/23 برگزار و مصوبات آن طی نامه شماره 60/31955 مورخ 1401/01/24، توسط دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.


برای مشاهده متن مصوبات، فایل ذیل را دریافت نمائید

  • 129