منتشر شده در ۲۵-۰۲-۱۴۰۱ ساعت ۰۳:۰۴

یکصد و بیست و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

به استناد ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آئین نامه اجرایی آن، یکصد و بیست و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، روز دوشنبه مورخ 1400/11/25 برگزار و ضمن ارائه گزارش عملکرد ستاد توسط دبیرخانه، طی نامه شماره 60/286017 مورخ 1400/11/30 توسط رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

برای مشاهده متن مصوبات، فایل ذیل را دریافت نمائید.

  • 127