منتشر شده در ۲۷-۱۱-۱۴۰۰ ساعت ۰۳:۴۷

یکصد و بیست و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس ستاد برگزار شد

یکصد و بیست و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید روز دوشنبه مورخ ١۴۰۰/١١/٢۵ با حضور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و رئیس ستاد و سایر وزرای عضو ستاد برگزار شد.