منتشر شده در ۲۷-۱۱-۱۴۰۰ ساعت ۰۲:۰۲

جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اردبیل با حضور آقای دکتر بیک زاده، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور

هفتاد و دومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اردبیل در سال 1400، امروز چهارشنبه، مورخ 1400/11/27، راس ساعت 18:30عصر، با حضور آقای دکتر سیدحامد عاملی، مقام عالی استان، جناب آقای دکتر بیک زاده، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و اعضای کارگروه تسهیل، جهت بررسی مسائل و مشکلات تعدادی از واحدهای استان، برگزار می شود.