منتشر شده در ۰۹-۱۱-۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۰۰

دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی های واحد تولیدی تملیکی ابلاغ شد

بانک مرکزی در راستای تحقق شعار سال جاری و همگام با سیاست‌ها و اولویت‌های دولت و با هدف تسهیل بازگشت بنگاه‌های تولیدی نیمه فعال و راکد که در ایفای تعهدات خود به شبکه بانکی کشور با مشکل مواجه شده بودند «دستورالعمل تعيين تکليف دارايي‌هاي واحد توليدي در جريان تملک يا تملک‌شده توسط مؤسسات اعتباري» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از بانک مرکزی، «دستورالعمل تعيين تکليف دارايی های واحد توليدی در جريان تملک يا تملک‌شده توسط مؤسسات اعتباری» در یک هزار و سیصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۵ بهمن ماه سال جاری شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

به استناد دستورالعمل مذکور، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند در صورت ارايه درخواست مکتوب مالک قبلي مبني بر واگذاري دارايي‌هاي واحد توليدي که به تملک بانک یا  مؤسسه اعتباري غیربانکی درآمده‌ است، منوط به تحقق شرايط  مقرر در دستورالعمل، دارايي‌هاي تملک شده را از طریق مذاکره به صورت نقدی یا اقساطی در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک به وی واگذار نمایند. در واگذاری به روش اقساطی، پرداخت حداقل ۱۰ درصد بدهی مالک قبلی به صورت نقدی الزامی است. همچنین مدت بازپرداخت با احتساب یک سال دوره تنفس، حداکثر ۵ سال می‌باشد. اشخاصی که دارایی‌های واحدهای تولیدی آن‌ها قبل از ابلاغ این دستورالعمل به تملک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درآمده است، مشروط به آن که بیش از ۱۸ ماه از تملک آن دارایی‌ها سپری نشده باشد، حداکثر ۶ ماه از ابلاغ دستورالعمل فرصت دارند، تا با ارایه درخواست خود به به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ذی‌ربط از مزایای این دستورالعمل استفاده کنند.