منتشر شده در ۰۴-۱۰-۱۴۰۰ ساعت ۰۲:۰۴

یکصد و بیست و ششمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

یکصد و بیست و ششمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به استناد ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور وآئین نامه اجرایی آن، روز سه شنبه مورخ 1400/09/16با حضور معاون اول محترم رئیس جمهور برگزار و مصوبات آن طی نامه شماره 60/236263 مورخ 1400/10/04 توسط رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

برای مشاهده متن مصوبات، فایل ذیل را دریافت نمائید.
  • 126setad