منتشر شده در ۱۷-۰۹-۱۴۰۰ ساعت ۰۶:۱۰

اولین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در دولت سیزدهم

اولین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در دولت سیزدهم به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعدادی از مدیران عامل بانک‌ها و نمایندگان دستگاه های اجرایی عضو ستاد برگزار شد. 

معاون اول رئیس جمهور در این جلسه با تاکید بر ریشه یابی و آسیب شناسی مسائل اصلی بخش تولید، ارزیابی بانک‌ها در تامین نقدینگی مورد نیاز بخش تولید و ساماندهی زنجیره توزیع را از مهمترین اقدامات رفع موانع پیش روی تولید برشمرد. 

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر درخصوص راهکارهای رفع موانع تولید مقرر شد:

- معاونت نظارت بانک مرکزی به همراه هر یک از بانکها میزان تسهیلاتی که بانکها باید بر اساس قانون به هر یک از بخشها پرداخت می کردندرا ظرف یک ماه بررسی کرده و در صورت کوتاهی بانکهای عامل، با فوریت جبران شود.

- با هماهنگی بانک مرکزی، بانکهای عامل و وزارتخانه تخصصی ذیربط، درخصوص فعال سازی و تعیین تکلیف بنگاههای تملک شده هر یک از بانکها، اقدام فوری به عمل آید.

 - دراولین جلسه شورای پول و اعتبار ساز و کار امهال از واحدهای تولیدی تا پایان شهریور 1401، مورد تصمیم گیری قرار گیرد.