منتشر شده در ۲۳-۰۸-۱۴۰۰ ساعت ۰۲:۲۴

یکصد و نوزدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

یکصد و نوزدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید،به استناد ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور وآئین نامه اجرایی آن، روز چهارشنبه مورخ 1400/04/02 ، برگزار و پس از بررسی و طرح نظرات اعضای ستاد، تصمیمات زیر اتخاذ که جهت اجراء در موعد مقرر، ابلاغ می‌گردد.

برای مشاهده متن مصوبات، فایل ذیل را دریافت نمائید.

  • 119