منتشر شده در ۲۳-۰۸-۱۴۰۰ ساعت ۰۲:۰۶

نود و هشتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

نود و هشتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به استناد ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور وآئین نامه اجرایی آن، روزسه شنبه مورخ 29/7/1399 برگزار و پس از بررسی وطرح نظرات اعضای ستاد،تصمیمات اتخاذ که جهت اجراء در موعد مقرر، ابلاغ گردید.

برای مشاهده متن مصوبات، فایل ذیل را دریافت نمائید.

  • 98