منتشر شده در ۲۳-۰۸-۱۴۰۰ ساعت ۰۲:۰۶

یکصدمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

یکصدمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به استناد ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرو.

ارتقای نظام مالی کشور وآئین نامه اجرایی آن، روزچهارشنبه مورخ 21/8/1399 برگزار و پس از بررسی وطرح نظرات اعضای ستاد، تصمیمات اتخاذ که جهت اجراء در موعد مقرر، ابلاغ گردید.

برای مشاهده متن مصوبات، فایل ذیل را دریافت نمائید.

  • 100