منتشر شده در ۲۳-۰۸-۱۴۰۰ ساعت ۰۲:۰۶

یکصد و یکمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

یکصد و یکمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ، به استناد ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرو ارتقای نظام مالی کشور وآئین نامه اجرایی آن، روزچهارشنبه مورخ 1399/8/28 برگزار و پس از بررسی وطرح نظرات اعضای ستاد، تصمیمات اتخاذ که جهت اجراء در موعد مقرر، ابلاغ گردید.

برای مشاهده متن مصوبات، فایل ذیل را دریافت نمائید.

  • 101