منتشر شده در ۲۳-۰۸-۱۴۰۰ ساعت ۰۲:۰۷

یکصد و دومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

یکصد و دومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به استناد ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور وآئین نامه اجرایی آن، روز چهارشنبه مورخ 19/9/1399 برگزار وپس از بررسی و طرح نظرات اعضای ستاد،تصمیمات اتخاذ که جهت اجراء در موعد مقرر، ابلاغ گردید.

برای مشاهده متن مصوبات، فایل ذیل را دریافت نمائید.

  • 102