منتشر شده در ۲۳-۰۸-۱۴۰۰ ساعت ۰۲:۰۷

یکصد و سومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

یکصد و سومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به استناد ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور وآئین نامه اجرایی آن، روز چهارشنبه مورخ 26/9/1399 برگزار و پس از بررسی و طرح نظرات اعضای ستاد، تصمیمات اتخاذ که جهت اجراء در موعد مقرر، ابلاغ گردید.

برای مشاهده متن مصوبات، فایل ذیل را دریافت نمائید.

  • 103