منتشر شده در ۲۳-۰۸-۱۴۰۰ ساعت ۰۲:۰۸

یکصد و چهارمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

یکصد و چهارمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به استناد ماده(۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آئین نامه اجرایی آن، روز چهارشنبه مورخ 10/10/1399 برگزار و پس از بررسی و طرح نظرات اعضای ستاد، تصمیمات اتخاذ که جهت اجراء در موعد مقرر، ابلاغ گردید.

برای مشاهده متن مصوبات، فایل ذیل را دریافت نمائید.

  • 104