منتشر شده در ۲۳-۰۸-۱۴۰۰ ساعت ۰۲:۰۸

یکصد و ششمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

یکصد و ششمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به استناد ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور وآئین نامه اجرایی آن، پیرامون بررسی علل عدم اجرای مصوبات بلا اقدام نود و هشتمین، نود و نهمین و یکصدمین جلسه ستاد ، روز چهارشنبه مورخ 01/11/1399
برگزاروپس از بررسی وطرح نظرات اعضای ستاد،تصمیمات اتخاذ که جهت اجراء در موعد مقرر، ابلاغ گردید.

برای مشاهده متن مصوبات، فایل ذیل را دریافت نمائید.

  • 106