منتشر شده در ۲۳-۰۸-۱۴۰۰ ساعت ۰۲:۰۸

یکصد و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

یکصد و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به استناد ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور وآئین نامه اجرایی آن، روز چهارشنبه مورخ 08/11/1399 برگزار وپس از بررسی وطرح نظرات اعضای ستاد، تصمیمات اتخاذ که جهت اجراء در موعد مقرر، ابلاغ گردید.

برای مشاهده متن مصوبات، فایل ذیل را دریافت نمائید.

  • 107