منتشر شده در ۲۳-۰۸-۱۴۰۰ ساعت ۰۲:۱۰

یکصد و هشتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

یکصد و هشتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به استناد ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیروارتقای نظام مالی کشور وآئین نامه اجرایی آن، روز چهارشنبه  مورخ 1399/11/29
با حضور رئیس محترم ستاد برگزار گردید.

برای مشاهده متن مصوبات، فایل ذیل را دانلود نمائید.

  • 108