منتشر شده در ۲۳-۰۸-۱۴۰۰ ساعت ۰۲:۱۱

یکصد و نهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

یکصد و نهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به استناد ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور وآئین نامه اجرایی آن، پیرامون بررسی علل عدم اجرای مصوبات بلا اقدام یکصد و یکمین، یکصد و دومین و یکصد و سومین جلسه ستاد، روز چهارشنبه مورخ 13/12/1399 درحضور ریاست محترم ستاد برگزار و پس ازبررسی وطرح نظرات اعضای ستاد، تصمیمات اتخاذ که جهت اجراء در موعد مقرر، ابلاغ گردید.

برای مشاهده متن مصوبات، فایل ذیل را دریافت نمائید.

  • 109