منتشر شده در ۲۳-۰۸-۱۴۰۰ ساعت ۰۲:۱۲

یکصد و یازدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

یکصد و یازدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید،به استناد ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آئین نامه اجرایی آن، پیرامون بررسی وضعیت اجرای مصوبات جلسات یکصد ودومین ویکصد و سومین جلسه ستاد، روز چهارشنبه مورخ 27/12/1399 درحضور ریاست محترم ستاد برگزار و پس از بررسی و طرح نظرات اعضای ستاد، تصمیمات اتخاذ که جهت اجراء در موعد مقرر، ابلاغ گردید.

برای مشاهده متن مصوبات، فایل ذیل را دریافت نمائید.

  • 111