منتشر شده در ۲۳-۰۸-۱۴۰۰ ساعت ۰۲:۱۳

یکصد و چهاردهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید


یکصد و چهاردهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به استناد ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور وآئین نامه اجرایی آن، روز چهارشنبه مورخ 22/02/1400 درحضور ریاست محترم ستاد، برگزار و پس از بررسی وطرح نظرات اعضای ستاد، تصمیمات اتخاذ که جهت اجراء در موعد مقرر، ابلاغ گردید.

برای مشاهده متن مصوبات، فایل ذیل را دریافت نمائید.

  • 114