منتشر شده در ۲۳-۰۸-۱۴۰۰ ساعت ۰۲:۱۴

یکصد و هفدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

یکصد و هفدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به استناد ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور وآئین نامه اجرایی آن، روز چهارشنبه مورخ 12/03/1400 برگزار و پس ازبررسی وطرح نظرات اعضای ستاد، تصمیمات جهت اجرا، ابلاغ گردید.

برای مشاهده متن مصوبات، فایل ذیل را دریافت نمائید.

  • 117