منتشر شده در ۲۳-۰۸-۱۴۰۰ ساعت ۰۲:۱۵

یکصد و هجدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

یکصد و هجدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به استناد ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور وآئین نامه اجرایی آن، روز چهارشنبه مورخ 26/03/1400 درحضور ریاست محترم ستاد، برگزار و پس از بررسی وطرح نظرات اعضای ستاد، تصمیمات  برای اجرا  ابلاغ گردید.

برای مشاهده متن مصوبات، فایل زیر را دریافت نمائید.

  • 118
  • 118