منتشر شده در ۲۵-۰۸-۱۳۹۹ ساعت ۰۱:۱۳

فشار جهش ارزی نباید بر دوش تولید کنندگان باشد

 میثم زالی افزود: در این جلسه در خصوص آخرین وضعیت واحدهای راکد در شهرک های صنعتی و چگونگی فعال سازی مجدد این واحدها و همچنین نحوه تعیین تکلیف بدهی ارزی واحدهای تولیدی با توجه به جهش های نامتعارف نرخ ارز بحث و تبادل نظر شد.

وی خاطر نشان کرد: باید بپذیریم که برخی از دستگاههای دولتی به تکالیف خود مندرج در قانون رفع موانع تولید و برنامه ششم عمل نکرده اند و این موضوع منجر شده است تا امروز تولیدکنندگان تسهیلات گیرنده از منابع ارزی با مشکلات و مخاطرات جدی مواجه شوند و این دور از انصاف است که فشار ناشی از افزایش و جهش نامتعارف نرخ ارز صرفا بر تولیدکنندگان تحمیل شود.

زالی تصریح کرد: با توجه به مصوبه ستاد در خصوص خودداری بانکها از هر گونه اقدام حقوقی و اجرایی علیه واحدهای مشمول از کلیه بانکها و دستگاههای نظارتی درخواست میکنم که تا تعیین تکلیف نهایی این موضوع در مراجع ذیربط، اقدامات خود را متوقف کرده تا از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال واحدهای صنعتی پیشگیری کرد.